Om IF-båten

Marieholm IF er en lettseilt og trygg båt, både for tur og for regatta. Den er en godt egnet familiebåt og har vist sin sjødyktighet gjennom mange år og sjømil. IF’en kan du finne på jordomseiling, du finner kolonier på Sydney Harbour, på Wannsee i Berlin, England og Holland. Det finnes over 3000 IF’er hvorav ca 200 seiler i Oslofjorden.

IF-båten ble konstruert av Tord Sundén i 1967. I 1971 ble båten godkjent som nasjonal entypebåt. IF’en ble laget på Marieholm Bruk i Småland. I tillegg har båter blitt laget i utlandet på lisens, bl.a i Australia. IF-båten er siden 1967 blitt spredt over store deler av den vestlige verden. Totalt anslås det, at det er fremstilt 3.600 IF-båter, hvorav 100 er fremstilt på lisens i Australia. Det ble bygget IF-båter frem til 1984. I Sverige finnes over 2000 IF’er, i Danmark og Tyskland godt over 300, i Norge 200, samt ca. 100 i hhv. USA, Holland, Sveits og Australia. I Finland finnes ca. 75 IF-båter, og endelig finnes det IF’er i England, Italia, Belgia, Frankrike og Japan.

Båten er solid bygget og har en bra bruktbåtverdi. De fleste opplever at båten aldri synker i verdi. Du finner idag bra båter for 50.000 kr og oppover.

Klasseregler for IF-båt i Norge, gjeldende fra og med 2015-sesongen

Svenska IF-båtförbundet har utarbeidet nye klasseregler for IF-båt, med det formål at reglene legges i tråd med ISAF sin mal for klasseregler. Tidligere er det gjort endringer som legger dem opp mot ISAFs utstyrsregler.

De norske klassereglene består av de svenske klassereglene med tillegg som er vedtatt på generalforsamling i klubben og inntatt som tillegg i våre lover med tillegg fra a til bokstaven f, sist oppdatert 23. feb. 2015.

Innmåling

Brosjyrer på IF-båten

IF-folder 3

IF-folder 1

Reklame