Om Norsk IF-båt Klubb

Norsk IF-Båt Klubb | Postboks 286 | 1324 Lysaker | email: info@ifklubben.no 

IF-klubben ble dannet i 1971 av en gjeng IF-entusiaster. Siden den gang har IF-klubben jobbet for å fremme bruken av IF-båt i Norge. Klubbens formål er å ivareta alle interesser som har tilknytning til IF-båten som entypebåt, samt overvåke at båten ikke fordyres unødig. Vi holder vårt NM åpent for deltakelse fra andre land, for på den måten også å holde kontakt med ivrige IF seilere i andre land og for å stimulere våre beste seilere. Klubben arbeider for å ivareta det gode samholdet blant båteiere ved bl.a. sosiale arrangement i forbindelse med NM og Færdern. Klubben arbeider aktivt med hjelp og rådgivning for nye båteiere og regattadeltakere. IF-båten er en av Norges største entypeklasser og vi har svært god deltakelse i de store regattaene såsom Færdern, NM og serieseilasene.

Klubbens tillitsvalgte

Funksjon Navn E-post Telefon
Leder Morten Mero formann
@ifklubben.no
 +47 950 73 714
Nestleder John Erik Lyche viseformann
@ifklubben.no
  +47 915 50 096
Sekretær Kristen Erik Thorp sekretar
@ifklubben.no
  +47 977 33 777
Kasserer Steinar Mollan kasserer
@ifklubben.no
  +47 974 19 251
Styremedlem Peter Magnus Nissen styremedlem
@ifklubben.no
  +47 900 94 050
Suppleant og
teknisk måler
Nils Jarem webmaster
@ifklubben.no
  +47 906 67 466
Suppleant Henrik Møinichen   +47 452 24 387
Revisor Jan Christian Jørgensen   +47 918 56 861
Teknisk komité Terje Johannesen
Nils Jarem
  +47 977 18 132
Valgkomité Trond Aasland
Svein Heglund
Robert Bay
Repr. Vestlandet Johannes Flesland

Her finner du referater fra tidligere generalforsamlinger