Om Norsk IF-båt Klubb

Norsk IF-Båt Klubb | co/John Erik Lyche| Homannsbyveien 15, 1389 Heggedal | email: info@ifklubben.no 

IF-klubben ble dannet i 1971 av en gjeng IF-entusiaster. Siden den gang har IF-klubben jobbet for å fremme bruken av IF-båt i Norge. Klubbens formål er å ivareta alle interesser som har tilknytning til IF-båten som entypebåt, samt overvåke at båten ikke fordyres unødig. Vi holder vårt NM åpent for deltakelse fra andre land, for på den måten også å holde kontakt med ivrige IF seilere i andre land og for å stimulere våre beste seilere. Klubben arbeider for å ivareta det gode samholdet blant båteiere ved bl.a. sosiale arrangement i forbindelse med NM og Færdern. Klubben arbeider aktivt med hjelp og rådgivning for nye båteiere og regattadeltakere. IF-båten er en av Norges største entypeklasser og vi har svært god deltakelse i de store regattaene såsom Færdern, NM og serieseilasene.

Klubbens tillitsvalgte

Funksjon Navn E-post Telefon
Leder John Erik Lyche formann

@ifklubben.no

+47 915 50 096
Nestleder Morten Mero viseformann

@ifklubben.no

  +47 950 73 714
Sekretær Kristen Erik Thorp sekretar

@ifklubben.no

  +47 977 33 777
Kasserer Trond Aasland kasserer

@ifklubben.no

+47 930 04 340
Styremedlem Bjørn Rud styremedlem

@ifklubben.no

  +47 45 26 70 26
Suppleant og

teknisk måler

Nils Jarem webmaster

@ifklubben.no

  +47 906 67 466
Suppleant Henrik Møinichen   +47 452 24 387
Revisor Jan Christian Jørgensen   +47 918 56 861
Teknisk komité Terje Johannesen

Morten Mero

  +47 977 18 132
Valgkomité

Svein Heglund

Robert Bay

Jan Steinar Kolbjørnsen

Repr. Vestlandet Johannes Flesland

Her finner du referater fra tidligere generalforsamlinger

Reklame