Rankingregler

Rankingregler for Norsk IF-båtklubb

 1. Østlandet og Vestlandet har hver sin ranking.
 2. Hver enkelt start gir poeng. Kun kappseilaser med min. 5 startende båter teller.
 3. (finnes ikke)
 4. Det gis bonuspoeng for hver tellende ranking start.
 5. Diskvalifikasjon gir 0 poeng
 6. Ikke fullført gir poeng etter siste fullførte båt.
 7. Kretsmesterskapet kan telle som rankingseilas.
 8. NM og IF-serien skal alltid inngå i rankingen.
 9. De beste 12 startene teller i sammendraget. Den som oppnår høyeste poengsum blir rankingmester.
 10. Det deles ut premie til 1/3 av de beste sammenlagt.
 11. Ved poenglikhet i sammendraget går plasspoeng foran bonuspoeng.
 12. Poeng gis til påmeldt skipper såfremt skipperen er medlem av Norsk IF-båtklubb

Poeng for plassering basert på antall startende

Bonuspoeng for antall starter i løpet av sesongen

Starter Poeng Starter Poeng Starter Poeng
0 0 10 19 20 39
1 1 11 21 21 41
2 3 12 23 22 43
3 5 13 25 23 45
4 7 14 27 24 47
5 9 15 29 25 49
6 11 16 31 26 51
7 13 17 33 27 53
8 15 18 35 28 55
9 17 19 37 29 57

Formelen her er (antall_starter * 2 – 1)

Poengtabell.

Rankingtabell

Reklame